Teharit

TEATTERIBARRIKADIN HARRASTERYHMÄT

Teatteribarrikadin harrasteryhmät tarjoavat taiteen perusopetussuunnitelman mukaista teatteritaiteen perusopetusta. Toimintansa aloittaa elokuussa 2021 kaksi ryhmää:

2009 – 2011 syntyneiden ryhmä tiistaisin klo 16:45 – 18:15 alkaen 17.8.
Improvisaatiota kaiken ikäisille- ryhmä tiistaisin klo 18:30 – 20:00 alkaen 17.8.

Harrasteryhmien tavoitteena on lasten ja nuorten itseilmaisun vahvistaminen, luovaan ajatteluun ja taiteelliseen toimintaan rohkaiseminen, sekä omaäänisen taiteilijan itsestään löytäminen. Harrasteryhmien toiminta on vuorovaikutteista, osallistavaa ja turvallisessa ilmapiirissä kokeilevaa, tutkivaa, sekä onnistumisen ja ilon kokemuksia tarjoavaa draamallisia menetelmiä soveltavaa näyttelijäntyön harjoittelemista.

Lähdemme liikkeelle luottamusharjoittein, sekä teatteri- ja tutustumisleikein edeten keholliseen ilmaisuun, puheilmaisuun, roolityöskentelyyn, kohtausten rakentamiseen, tekstien ja tarinoiden tuottamiseen ja niiden toiminnalliseen tutkimiseen, sekä lopulta valmiin esityksen tuottamiseen edeten ryhmäntahtisesti.

Tehareiden lukukausimaksu on 210€ ja se sisältää syyskaudella 18 kertaa.
Teharit kokoontuvat Parolan työväentalolla osoitteessa :
Merventie 14, 13720 Parola.

Ilmoittautumiset teatteribarrikadi@gmail.com

NÄYTTELEMISIIN!- Teatteri-ilmaisun ohjaaja Neea